11-те на ЦСКА-София за първата контрола, четирима пропускат мача, но Каранга не е от тях – Code Bet 365

  • Home
  • 狗65全名叫什么
  • 11-те на ЦСКА-София за първата контрола, четирима пропускат мача, но Каранга не е от тях – Code Bet 365

НаставникътнаЦСКА-СофияСтаменБелчевопределистартовата11-казапърватазимнаконтрола,коятоесрещуВихрен(Сандански)。

ЧервенитестартиратсдвеотновитесипопълненияРоландАлбергиЖеанБланко。

СредрезервитепъкезакъснелиятсподготовкатаФернандоКаранга,койтоетвърдевероятнодасепоявивзаключителнитеминутинасрещата。

ПорадиразличнипричиниконтролатащепропуснатчетиримафутболистиЖеферсонТелес,АндреМонтейро,НиколайБодуровиРаулЛое。

ВИХРЕНЦСКА-СОФИЯ

ЦСКА-СОФИЯ:30。

ВитаутасЧерниаускас(в),23。

АлександърДюлгеров,4。

БожидарЧорбаджийски,26。

ВалентинАнтов,18。

АлександърГеоргиев,6。

РубенПинто,15。

КристиянМалинов,10。

РоландАлберг,19。

КирилДесподов,17。

ЕнрикеРафаел,7。

ЖеанБланко

Резерви:12。

ГеоргиКитанов(в),1。

СлавиПетров(в),11。

СтаниславМанолев,25。

АлександърБарт,2。

СтойчоАтанасов,27。

РадославЖивков,20。

ТиагоРодригес,24。

БожидарЧуканов,9。

ФернандоКаранга。

Bet365предлагавъзможностзазалаганенаразнообразнагамаотспортове,лигиипазари。

Акостефутболенфен?

bet365?

залаганиянаживоиманай-изчерпателнотоменюнапазаритезазалаганиянафутбол,коитоможетедасипредставите。

Акоимапредварителносъществуващфутболенпазар,можетедастесигурни,чеbet365предлагасъщияпазарвиграта。

Акоискатедазаложитевмач,Bet365футболнаживоедалечотконкуренцията。

Дълбочинатанапазарите,накоитоможетедазалагатеповременафутболенмачсанаистинаневероятни。

Залигикато“Висшаталига”,залаганиятанаживонаbet365предлагатнай-голяматадълбочинанапазарите,коитоможетедасипредставите。

Вечеможетедазаложитенапървияголнавсекимач。

Чувствайтесевбезопасност,катознаете,чеаковашиятиграчвкараповсяковременаигратаBet365щевиплати!


"95后"铁路电报员:续写老一辈的"电波传奇"
15172194265a6eee62c026b_WuNoOleeOztu